گواهی ها

NGC Type Test

 

یکی از روشهای زمین کردن مقاومت با مقدار اهمی بالا (HRG) توسط ترکیب ترانس و مقاومت انجام میشود که به تابلوهای NGC معروف هستند.
شرکت برنا الکترونیک تنها سازنده تابلوهای NGC در ایران می باشد، و در این خصوص در پروژه های متعددی نظیر نیروگاه طوس، نیروگاه سیمره، نیروگاه اسلام آباد، نیروگاه آزاد و... همکاری داشته است.
ترانسهای تابلوی NGC از نوع رزینی هستند و بایستی شرایط Earth Fault  را به خوبی تحمل نمایند.
شرکت برنا الکترونیک مبادرت به تست کامل برخی ترانسهای مربوط به این تابلوها در آزمایشگاه صنایع برق ایران EPIL نموده و تاییدیه آن را نیز اخذ نموده است.