گواهی ها

Dummy Load Type Test

 

این آزمون مربوط به تست عملکردی یک دستگاه Dummy Load  با توان 300 کیلووات که به سفارش شرکت منطقه 2 عملیات انتقال گاز ساخته شده است، می باشد و توسط آزمایشگاه فشار قوی جهاد دانشگاهی علم و صنعت صورت پذیرفته است. اعمال 300 کیلووات به صورت دائم و بی وقفه تا رسیدن به دمای حالت پایدار در دستگاه Dummy Load (که ذاتا یک مبدل الکتریسیته به حرارت محسوب می شود) کار سنگینی است و موفقیت در این آزمون گواه کیفیت بالای این دسته از محصولات شرکت برنا الکترونیک می باشد.