گواهی ها

افزایش دما

 

Temperature Rise Test Report
تست حرارتی افزایش دما، بسته به رنج مقاومت، جزو آزمونهای تایپ (نوعی) محسوب میشود.
استاندارد IEEE32 نیز این حرارت مجاز تولید شده در دستگاه های NGR را معادل 760 درجه سانتیگراد اعلام کرده است. با توجه به محدودیتهای این آزمون، انجام آن برای آزمایشگاهها غالبا با سختی همراه است.
شرکت برنا الکترونیک طی دو دهه اخیر موفق به اخذ هشت مورد گزارش تایپ تست حرارتی به شرح زیر از آزمایشگاههای CESI ایتالیا، دانشگاه شهید عباسپور و دانشگاه علم و صنعت شده است.

 

لیست آزمایشات افزایش دما 

 

ردیف

 

   رنج دستگاه   آزمایشگاه انجام دهنده تست    نام پروژه
1 6/√3KV - 17.3Ω - 200A - 10S دانشگاه شهید عباسپور پتروشیمی جم
2 11/√3KV - 135Ω - 20A - 20S دانشگاه شهید عباسپور پتروشیمی جم
3 6.6/√3KV - 380Ω - 10A - 60S جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت نیروگاهی
4 6.9/√3KV - 400Ω - 10A - 20S جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت نیروگاهی
5 500V - 3Ω - 167A - 20S جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت نیروگاهی
6 6/√3KV - 8.6Ω - 400A - 10S CESI ایتالیا پالایشگاه شازند اراک
7 11.5/√3KV -15.8Ω - 400A - 10S CESI ایتالیا فاز 12 پارس جنوبی
8 11.5/√3KV - 220Ω - 30A - 10S CESI ایتالیا فاز 22-24 پارس جنوبی