هیترهای صنعتی

همانگونه كه مستحضرید مقاومت بطور ذاتی یك مبدل الكتریسیته به حرارت می باشد.

اما چرا محصولات دسته مقاومت به دو گروه مقاومت های صنعتی و هیترهای صنعتی تقسیم بندی می شود.

در مقاومت های صنعتی طراح یا بهره بردار به دنبال ایجاد تغییر در كمیات الكتریكی یك شبكه یا یك الكترو موتور و ..... می باشد و حرارت ایجاد شده ناشی از ذات مقاومت است بنابراین مطلوب بهره بردار نیست لذا در تولید این دستگاهها ایجاد حرارت كمتر و در حد استاندارد (تقریبا 8000 C برای حالات دائم و 3500 C برای حالات گذرا) مورد نظر می باشد اما در هیترهای صنعتی هدف، استفاده از حرارت یك المنت مقاومتی است، لذا تولید حرارت مطلوب بوده و از آن جهت مصارف مختلف بهره گرفته می شود.

در بسیاری از تولیدات صنعتی و مخصوصا در پالایشگاهها و صنایع وابسته و نیز ایستگاههای تقویت فشار گاز و... حفظ دمای یک ماده (عمدتا با ساختار مایع یا گاز) بسیار مهم است و در صورت کاهش دما خواص محصول و یا عملکرد تجهیزات انتقال یا نگهداری محصول دچار مشکل میشود. در این موارداز هیتر های صنعتی استفاده میشوند که در انواع فلنچی یا کمربندی و .... ساخته میشوند که نوع فلنچی آن معمولا ضد انفجار می باشد.

برنا الکترونیک افتخار آن را دارد که به عنوان یكی از معدود تولید کنندگان این محصول در ایران شناخته شده و هیتر های تولیدی آن در بخشی از سایتهای پتروشیمی کشور نظیر پتروشیمی اراك، پتروشیمی جم و ... در حال سرویس دهی می باشند.