مقاومت اتصال زمین (NGR)

 

پروتکل های مختلفی در طراحی شبکه ها و سیستم های صنعتی از جهت زمین کردن وجود دارد من جمله: سیستم زمین شده Non Effect، سیستم مستقیما زمین شده Solidly Earth، سیستم های با مقاومت زمین شده و... می باشد.

در روش زمین کردن نقطه صفر ترانس ها و ژنراتورها با مقاومت، از تجهیزی به نام مقاومت اتصال زمین (Neutral Grounding Resistor) استفاده می شود.
مقاومتهای اتصال زمین در زمین کردن الکتریکال در شبکه های AC با بارمتقارن استفاده می شوند و بین نقطه صفر ژنراتور یا ترانس و زمین نصب میشوند، در چنین شرایطی شبکه علاوه بر استفاده از مزایای یک سیستم زمین شده، در لحظات Earth Fault نیز عملکرد بسیار خوبی داشته و جریان اتصال کوتاه تکفاز در حد قابل تحملی برای تجهیزات شبکه کاهش می یابد، بدین ترتیب تاخیر در قطع ذاتی یا اتفاقی در سیستم های حفاظتی موجب بروز آسیب به عناصر شبکه نمی شود چرا که جریان خطا توسط NGR به حد قابل تحملی تقلیل یافته است.
در طراحی مقاومت اتصال زمین و استخراج مشخصات آن باید به نکاتی نظیر: میزان جریان خازنی شبکه پائین دست، حداقل نا متقارنی سیستم و طول شبکه پائین دست توجه شود که با در نظر گرفتن آنها میزان جریان مورد نظر (جریان کاهش یافته پس از نصب NGR) انتخاب می گردد.
موضوع زمان نیز با توجه به مشخصات های سیستم حفاظت و سرعت تشخیص و قطع خطا و وجود احتمالی رله هایی نظیر Auto - Re - Closer در شبکه انتخاب می شود که غالبا 10 ثانیه در نظر گرفته می شود.
مقدار مقاومت اهمی NGR نیز با توجه به جریان فوق و ولتاژ فازی سیستم از طریق قانون اهم محاسبه میشود. بنابراین برای استعلام یا سفارش دستگاههای NGR می بایست اطلاعات اصلی شامل ولتاژ کاری، جریان، مقاومت اهمی و زمان عملکرد دستگاه به این شرکت اعلام شود.
لوازم جانبی، شرایط محیطی و ‌درجه حفاظت تابلو از جمله مواردی هستند که در صورت اعلام توسط خریدار سبب افزایش دقت و کیفیت پاسخ متناسب با نیاز مشتری خواهد شد.